Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi  i ruralnom razvitku, te Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj i Odluke o donošenju Programa utroška sredstava  „Tekući prijenosi za  poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke  donio je NAPUTAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORE U POLJOPRIVREDI ZA 2020. GODINU.

Naputkom za ostvarivanje prava na potpore u poljoprivredi za 2020. godinu propisuju se opći i posebni uvjeti koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe za ostvarivanje prava na novčane potpore u poljoprivredi

Potpore su usmjerene prema: modelu potpore proizvodnjama, modelu kapitalnih ulaganja i modelu ostalih vrsta potpora.