Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke
Oglašavanje Elaborata o utvrđivanju granice vodnog dobra privremenog vodotoka „Dragana“ u Ljutom Docu, grad Široki Brijeg na uvid javnosti

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, temeljem članka 10. Odluke o donošenju Programa utroška sredstava “Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke” utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za...