Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Zakoni

Sektor trgovine, turizma i poduzetništva

– Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta …

– Zakon o trgovini

– Zakon o ugostiteljstvu

– Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u ŽZH 12-11

– Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u ŽZH 10-17b

-Zakon o turizmu

-Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja u smještajnim objektima, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o boravku turista u smještajnim objektima

-Pravilnik o obrascu i evidenciji broja korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne pristojbe

-Pravilnik o upisniku turističkih vodiča

-Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče

-Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

-Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja putničke agencije

-Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati poslovnica za pojedinu vrstu putničke agencije

-Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra izdanih licenci putničkim agencijama

-Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

-Obrazac prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja u smještajnim objektima, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o boravku turista u smještajnim objektima

-Izvješće o broju korisnika usluga smještaja, naplaćenoj i uplaćenoj boravišnoj pristojbi – mjesečno

-Izvješće o uplaćenoj boravišnoj pristojbi u godišnjem paušalnom iznosu za __godinu

-Zahtjev za izdavanje iskaznice turističkog vodiča

Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva

Sektor vodnog gospodarstva

Sektor za koncesije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

NATJEČAJI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava