Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Dokumenti

Sektor trgovine, turizma i poduzetništva

– Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta …

– Zakon o trgovini

– Zakon o ugostiteljstvu

– Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u ŽZH 12-11

– Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti u ŽZH 10-17b

-Zakon o turizmu

-Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja u smještajnim objektima, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o boravku turista u smještajnim objektima

-Pravilnik o obrascu i evidenciji broja korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne pristojbe

-Pravilnik o upisniku turističkih vodiča

-Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče

-Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča

-Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja putničke agencije

-Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati poslovnica za pojedinu vrstu putničke agencije

-Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra izdanih licenci putničkim agencijama

-Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

-Obrazac prijave boravka turista koji koriste usluge noćenja u smještajnim objektima, te sadržaju i načinu vođenja evidencije o boravku turista u smještajnim objektima

-Izvješće o broju korisnika usluga smještaja, naplaćenoj i uplaćenoj boravišnoj pristojbi – mjesečno

-Izvješće o uplaćenoj boravišnoj pristojbi u godišnjem paušalnom iznosu za __godinu

-Zahtjev za izdavanje iskaznice turističkog vodiča

-Prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča

-Priručnik za edukaciju i polaganje stručnog ispita za turističke vodiče u ŽZH – posebni dio

Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva

Sektor za koncesije

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava