Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor vodnog gospodarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Ivan Bešlić, dipl. ing. građ.

 

Sektor vodnog gospodarstva obavlja upravne i druge  stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodnog gospodarstva,
 2. praćenje stanja u oblasti vodnog gospodarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 3. predlaganje i provođenje politike razvoja vodnog gospodarstva,
 4. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodnog gospodarstva,
 5. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti vodnog gospodarstva,
 6. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora
 7. koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama;
 8. uređivanje režima voda, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda,
 9. planiranje aktivnosti vodnog gospodarstva u oblasti uporabe, zaštite voda na području županije,
 10. organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodnog gospodarstva,
 11. sudjelovanje u definiranju i ostvarivanju osnova vodnog gospodarstva, planova, upravljanju sustavom vodnog gospodarstva, financiranju vodoopskrbe i vodnog gospodarstva uopće,
 12. osiguranje provođenja obrane od poplava i koordiniranje rada sa stožerom civilne zaštite, poduzećima vodnog gospodarstva prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava,
 13. sudjelovanje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na međužupanijske i međuregionalne vode,
 14. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;
 15. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 • Odsjek za korištenje voda
 • Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda

ŽUPANIJSKI OPERATIVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

JAVNI POZIV za poticanje razvoja gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. Predmet...

NATJEČAJI

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

JAVNI POZIV za poticanje razvoja gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir korisnika sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. Predmet...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava