Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor vodnog gospodarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Ivan Bešlić, dipl. ing. građ.

 

Sektor vodnog gospodarstva obavlja upravne i druge  stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodnog gospodarstva,
 2. praćenje stanja u oblasti vodnog gospodarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 3. predlaganje i provođenje politike razvoja vodnog gospodarstva,
 4. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodnog gospodarstva,
 5. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti vodnog gospodarstva,
 6. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora
 7. koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama;
 8. uređivanje režima voda, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda,
 9. planiranje aktivnosti vodnog gospodarstva u oblasti uporabe, zaštite voda na području županije,
 10. organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodnog gospodarstva,
 11. sudjelovanje u definiranju i ostvarivanju osnova vodnog gospodarstva, planova, upravljanju sustavom vodnog gospodarstva, financiranju vodoopskrbe i vodnog gospodarstva uopće,
 12. osiguranje provođenja obrane od poplava i koordiniranje rada sa stožerom civilne zaštite, poduzećima vodnog gospodarstva prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava,
 13. sudjelovanje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na međužupanijske i međuregionalne vode,
 14. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;
 15. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 • Odsjek za korištenje voda
 • Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda

ODLUKA O ZAŠTITI IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE ''VRIOŠTICA"

ODLUKA O ODREĐIVANJU MJERODAVNOG LABORATORIJA ZA KUPALIŠTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava