Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor vodnog gospodarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Ivan Bešlić, dipl. ing. građ.

 

Sektor vodnog gospodarstva obavlja upravne i druge  stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodnog gospodarstva,
 2. praćenje stanja u oblasti vodnog gospodarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 3. predlaganje i provođenje politike razvoja vodnog gospodarstva,
 4. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti vodnog gospodarstva,
 5. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti vodnog gospodarstva,
 6. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora
 7. koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama;
 8. uređivanje režima voda, zaštitu voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda,
 9. planiranje aktivnosti vodnog gospodarstva u oblasti uporabe, zaštite voda na području županije,
 10. organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodnog gospodarstva,
 11. sudjelovanje u definiranju i ostvarivanju osnova vodnog gospodarstva, planova, upravljanju sustavom vodnog gospodarstva, financiranju vodoopskrbe i vodnog gospodarstva uopće,
 12. osiguranje provođenja obrane od poplava i koordiniranje rada sa stožerom civilne zaštite, poduzećima vodnog gospodarstva prilikom nastupa redovne i izvanredne obrane od poplava,
 13. sudjelovanje u definiranju, preuzimanju i ostvarivanju obveza koje se odnose na međužupanijske i međuregionalne vode,
 14. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;
 15. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 • Odsjek za korištenje voda
 • Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda

ŽUPANIJSKI OPERATIVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

PLAN INTEGRITETA u Ministarstvu gospodarstva ŽZH

Plan integriteta Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke je interni antikorupcijski dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog djelovanja kao...

Novo u ŽZH: Mobilna aplikacija Agropin

U petak, 7. svibnja 2021. godine održan je sastanak ministra gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, Daria Sesara s ravnateljem Federalnog agro-mediteranskog zavoda, Markom Ivankovićem i koordinatorom projekta „Analiza mogućnosti uspostave kratkih lanaca opskrbe...

NATJEČAJI

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava

Na temelju članka 7. stavak (3) i (4) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu („Narodne novine Županije...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava