Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Djelokrug ministarstva

Unutarnje ustrojstvo

 

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva temelji se na grupiranju istovrsnih i međusobno srodnih poslova koji čine jedinstvenu cjelinu, a proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga rada. Poslovi iz djelokruga Ministarstva obavljaju se u temeljnim i u unutarnjim ustrojbenim jedinicama.

 

 

Temeljne ustrojbene jedinice

Za obavljanje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva za koje je potreban određen stupanj samostalnosti u upravljanju, utemeljuju se slijedeće temeljne ustrojbene jedinice: 

 1. Sektor energetike, industrije i rudarstva,
 2. Sektor prometa i veza,
 3. Sektor trgovine, turizma i poduzetništva,
 4. Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva
 5. Sektor vodnog gospodarstva,
 6. Sektor razvoja, pravnih i općih poslova,
 7. Sektor za koncesije,

 

Unutarnje ustrojbene jedinice

Za obavljanje poslova iz djelokruga  temeljnih ustrojbenih jedinica Ministarstva  u kojima postoji više vrsta poslova koji čine određenu samostalnu cjelinu  i čije obavljanje zahtijeva postojanje posebne ustrojbene jedinice i posebno upravljanje, obrazuju se slijedeće unutarnje ustrojbene jedinice:

  

 1. U Sektoru poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva: 
 1. Odsjek za poljoprivredu, veterinarstvo i prehrambenu industriju;
 2. Odsjek za šumarstvo i lovstvo;
 3. Odsjek za stočarstvo;

 

 1. U Sektoru vodnog gospodarstva: 
 1. Odsjek za korištenje voda;
 2. Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda;

 

 1. U Sektoru razvoja, pravnih i općih poslova: 
 1. Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj i europske intagracije;
 2. Odsjek za pravne i kadrovske poslove,
 3. Odsjek za opće i računovodstvene poslove,

 

 1. Sektor energetike, industrije i rudarstva, Sektor trgovine, turizma i poduzetništva, Sektor prometa i veza i Sektor za koncesije obrazuju se kao temeljne ustrojbene jedinice bez unutarnjih ustrojbenih jedinica

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava