Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Djelokrug ministarstva

Unutarnje ustrojstvo

 

Unutarnje ustrojstvo Ministarstva temelji se na grupiranju istovrsnih i međusobno srodnih poslova koji čine jedinstvenu cjelinu, a proizlaze iz zakonom utvrđenog djelokruga rada. Poslovi iz djelokruga Ministarstva obavljaju se u temeljnim i u unutarnjim ustrojbenim jedinicama.

 

 

Temeljne ustrojbene jedinice

Za obavljanje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Ministarstva za koje je potreban određen stupanj samostalnosti u upravljanju, utemeljuju se slijedeće temeljne ustrojbene jedinice: 

 1. Sektor energetike, industrije i rudarstva,
 2. Sektor prometa i veza,
 3. Sektor trgovine, turizma i poduzetništva,
 4. Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva
 5. Sektor vodnog gospodarstva,
 6. Sektor razvoja, pravnih i općih poslova,
 7. Sektor za koncesije,

 

Unutarnje ustrojbene jedinice

Za obavljanje poslova iz djelokruga  temeljnih ustrojbenih jedinica Ministarstva  u kojima postoji više vrsta poslova koji čine određenu samostalnu cjelinu  i čije obavljanje zahtijeva postojanje posebne ustrojbene jedinice i posebno upravljanje, obrazuju se slijedeće unutarnje ustrojbene jedinice:

  

 1. U Sektoru poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva: 
 1. Odsjek za poljoprivredu, veterinarstvo i prehrambenu industriju;
 2. Odsjek za šumarstvo i lovstvo;
 3. Odsjek za stočarstvo;

 

 1. U Sektoru vodnog gospodarstva: 
 1. Odsjek za korištenje voda;
 2. Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda;

 

 1. U Sektoru razvoja, pravnih i općih poslova: 
 1. Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj i europske intagracije;
 2. Odsjek za pravne i kadrovske poslove,
 3. Odsjek za opće i računovodstvene poslove,

 

 1. Sektor energetike, industrije i rudarstva, Sektor trgovine, turizma i poduzetništva, Sektor prometa i veza i Sektor za koncesije obrazuju se kao temeljne ustrojbene jedinice bez unutarnjih ustrojbenih jedinica

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića b.b.

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

NATJEČAJI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava