Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor energetike, industrije i rudarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Miljenko Soldo, dipl. oec.

Sektor energetike, industrije i rudarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 2. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 3. donošenje pravilnika kao provedbenih propisa i naputaka, instrukcija i naredbi kao općih akata i drugih pojedinačnih akata u upravnim postupcima iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 4. praćenje stanja u oblasti energetike, industrije i rudarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 5. predlaganje i provođenje politike u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 6. priprema relevantnih informacija za javnost iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 7. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 8. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetske bilance,
 9. praćenje novih dostignuća u oblasti proizvodnje energije kao i mogućnost korištenja,
 10. sudjelovanje u izgradnji, korištenju i održavanju energetskih objekata i postrojenja,
 11. praćenje i analiziranje poslovanja proizvodnih industrijskih grana,
 12. praćenje razvoja suvremene tehnike i tehnologije u pojedinim industrijskim granama,
 13. analiziranje i potvrda zaliha mineralnih sirovina, izrada bilance mineralnih sirovina županije i vođenje evidencije o njima,
 14. vođenje katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja,
 15. praćenje i analiziranje istraživanje i eksploataciju svih mineralnih sirovina,
 16. sudjelovanje u predlaganju strategije razvoja rudarstva u županiji u skladu sa gospodarskom strategijom i  prirodnim mogućnostima,
 17. davanje stručnih mišljenja u vezi provođenja zakona i drugih propisa u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 18. poduzimanje mjera i davanje  inicijative za poduzimanje mjera kojima se osigurava provođenje i izvršavanje ekonomske razvojne politike u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 19. sudjelovanje u provođenju postupaka za dodjelu koncesija iz oblasti rudarstva i energetike,
 20. sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora,
 21. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava