Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor energetike, industrije i rudarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Miljenko Soldo, dipl. oec.

Sektor energetike, industrije i rudarstva obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 2. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 3. donošenje pravilnika kao provedbenih propisa i naputaka, instrukcija i naredbi kao općih akata i drugih pojedinačnih akata u upravnim postupcima iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 4. praćenje stanja u oblasti energetike, industrije i rudarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 5. predlaganje i provođenje politike u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 6. priprema relevantnih informacija za javnost iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 7. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka, iz oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 8. utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetske bilance,
 9. praćenje novih dostignuća u oblasti proizvodnje energije kao i mogućnost korištenja,
 10. sudjelovanje u izgradnji, korištenju i održavanju energetskih objekata i postrojenja,
 11. praćenje i analiziranje poslovanja proizvodnih industrijskih grana,
 12. praćenje razvoja suvremene tehnike i tehnologije u pojedinim industrijskim granama,
 13. analiziranje i potvrda zaliha mineralnih sirovina, izrada bilance mineralnih sirovina županije i vođenje evidencije o njima,
 14. vođenje katastra istražnih prostora i eksploatacijskih polja,
 15. praćenje i analiziranje istraživanje i eksploataciju svih mineralnih sirovina,
 16. sudjelovanje u predlaganju strategije razvoja rudarstva u županiji u skladu sa gospodarskom strategijom i  prirodnim mogućnostima,
 17. davanje stručnih mišljenja u vezi provođenja zakona i drugih propisa u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 18. poduzimanje mjera i davanje  inicijative za poduzimanje mjera kojima se osigurava provođenje i izvršavanje ekonomske razvojne politike u oblasti energetike, industrije i rudarstva,
 19. sudjelovanje u provođenju postupaka za dodjelu koncesija iz oblasti rudarstva i energetike,
 20. sudjelovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Sektora,
 21. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

NATJEČAJI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava