Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz nadležnosti Sektora,
 2. izrada izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na temelju odgovarajućih podataka iz nadležnosti Sektora
 3. predlaganje, pripremanje i koordiniranje razvojnih projekata, te provođenje i upravljanje razvojnim projektima iz nadležnosti Ministarstva;
 4. pripremanje i koordinacija provođenja projekata iz nadležnosti Ministarstva sa drugim relevantnim institucijama i ustanovama;
 5. praćenje implementacije projekata od značaja za Županiju, koje odobri Vlada Županije i upravljanje domaćim i stranim finansijskim sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata;
 6. izvršavanje poslova u vezi sa pripremom i koordinacijom provođenja projekata iz sredstava predpristupnih fondova EU;
 7. praćenje ispunjavanja preuzetih obaveza po projektima iz sredstava predpristupnih fondova EU;
 8. pripremanje izvješća i izrada analiza o realizaciji programa i projekata iz nadležnosti Ministarstva;
 9. sudjelovanje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz nadležnosti Ministarstva,
 10. donošenje pravilnika kao provedbenih propisa i naputaka, instrukcija i naredbi kao općih akata i drugih pojedinačnih akata u upravnim postupcima iz nadležnosti Sektora,
 11. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora
 12. vođenje upravnog postupka i pripremanje rješenja o upravnim stvarima u drugostepenom upravnom postupku;
 13. vođenje upravnog postupka i rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostupanjskom upravnom postupku,
 14. izrada i donošenje pojedinačnih akata, koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog odnosa;
 15. obavljanje poslova uredskog poslovanja, arhiviranja akata i drugih administrativno-tehničkih poslova iz nadležnosti Ministarstva,
 16. obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova, knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 17. poslovi usluživanje pića i napitaka, održavanja čistoće, kurirski poslovi,  poslovi fizičkog osiguranja radnih prostorija i drugi pomoćno-tehnički poslovi;
 18. uspostavljanje i vođenje evidencija iz nadležnosti Sektora;
 19. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa.

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 

 • Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj
 • Odsjek za pravne i kadrovske poslove
 • Odsjek za računovodstvene i opće poslove

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

NATJEČAJI

JAVNI POZIV – subvencija uvezivanja radnog staža

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje: J...

JAVNI POZIV za unaprjeđenje turističke infrastrukture

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava, za raspodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, namijenjenih za poticanje razvoja  gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u 2021. godini. Dodijelit će se grant sredstva za promociju i...

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava