Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke
Naziv koncesionaraPredmet koncesijskog ugovoraLokacija koncesijskog dobraRazdoblje na koje je dana koncesijaDatum početka korištenja koncesijeDatum isteka koncesije
PROIN 21 d.o.o Široki Brijeg
Aneks ugovora
Eksploatacija prirodnog i tehničko-građevnog kamenaTvrda ljut, Široki Brijeg30 godina18.08.2003. 11.03.2016.
Aneks ugovora
18.08.2033.
LUKAS TP NAKIĆ, "LEDA" d.d. ŠIROKI BRIJEGKorištenje vodeBorak - Lištica, Široki Brijeg20 godina01.12.2003.01.12.2023.
UKRASKAMEN d.o.o PosušjeEksplatacija prirodnog kamenaGradac b.b30 godina02.02.2004.02.02.2034.
MPT d.o.o, Posušje Aneks ugovoraKorištenje vodeVrba - Rakitno, Posušje20 godina08.03.2004.08.03.2024.
GRUDSKA PIVOVARA d.o.o GrudeKorištenje vodeBanovac, Grude20 godina12.04.2007.12.04.2027.
VEGIĆ COMMERCE d.o.o LjubuškiPodizanje staklenika na poljoprivrednom zemljištuKlobuk-Podbrdo, Ljubuški20 godina06.09.2007.06.09.2027.
Stanko LukendaPodizanje voćnjaka na poljoprivrednom zemljištuTihaljina, Grude30 godina10.07.200810.07.2038.
RAJA d.o.o. PosušjeEksploatacija lomljenog kamenaLipovice, Posušje20 godina19.08.2008.19.08.2028.
KTM BRINA d.o.o. PosušjeEksploatacija tehničko- građevnog kamenaVinjani30 godina26.04.201026.04.2040.
UDRUGA ZA IZGRADNJU VODOVODA DOBRIČ-PROVO Široki BrijegKorištenje vodeŽvatić, Široki Brijeg30 godina22.11.2010.22.11.2040.
INKA d.o.o LjubuškiEksploatacija prirodnog kamenaCrveni Grm P, Ljubuški30 godina22.11.2010.22.11.2040.
PUTOVI d.o.o GrudeEksploatacija tehničko- građevnog kamenaCerov dolac, Grude30 godina22.11.2010.22.11.2040.
INKA d.o.o LjubuškiEksploatacija tehničko- građevnog kamenaCrveni Grm T, Ljubuški30 godina22.11.2010.22.11.2040.
PLATICA-ŽURKOVAČA d.o.o GrudeEksploatacija tehničko- građevnog kamenaPlatica-Otok Grude30 godina22.11.2010.22.11.2040.
MRVELJI d.o.o PosušjeEksploatacija tehničko- građevnog kamenaPaljevina-Vlake, Posušje30 godina22.11.2010.22.11.2040.
T.A.J.M. d.o.o. Široki BrijegEksploatacija arhitektonsko-građevnog kamenaOsoje, Široki Brijeg30 godina14.10.2011.14.10.2041.
POINT d.o.o. PosušjeEksploatacija tehničko-građevnog kamenaVlake, Posušje30 godina21.12.2011.21.12.2041.
"GRAMING" d.o.o. Široki BrijegEksploatacija tehničko- građevnog kamenaPolugrno, Široki Brijeg30 godina25.02.2013.25.02.2043.
BOKOĆUŠA d.o.o. LjubuškiEksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena"Bokoćuša", Ljubuški30 godina27.01.2014.27.01.2044.
SEDIMENT d.o.o PosušjeIstraživanje arhitektonsko-građevnog kamenaPločice - Ćesića Draga1 godina27.01.2014.27.01.2015.
DINARAKAMEN d.o.o. Široki BrijegEksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena"San", Široki Brijeg29 godina01.07.2014.01.07.2043.
JP "ELEKTROPRIVREDA HZHB" d.o.o. MostarVjetroelektranaPoklečani, Posušje30 godina07.07.201407.07.2044.
LAGER d.o.o. PosušjeEksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena"Osoje", Posušje29 godina16.05.2014.16.05.2043.
LAGER d.o.o. PosušjeEksploatacija tehničko- građevnog kamena"Bosiljna", Posušje29 godina21.08.201421.08.2043
"RELAKS" d.o.o. PosušjeVjetroelektranaOštrc, Posušje30 godina04.02.201504.02.2045.
SEDIMENT d.o.o. PosušjeEksploatacija arhitektonsko-građevnog kamena"Strana-Ćesića Draga", Posušje29 godina20.02.2015.20.02.2044
PLAVA VJEČNOST d.o.o. POSUŠJEEksploatacija arhitektonsko građevnog kamenaLipovice, Posušje29 godina28.09.2015.28.09.2044.
RUDNICI BOKSITA ŠIROKI BRIJEGEksploatacija boksitaCrne Lokve, Široki Brijeg7 godina09.03.201709.03.2024.
RUDNICI BOKSITA ŠIROKI BRIJEGEksploatacija boksitaMratnjača, Široki Brijeg1 godina09.03.201709.03.2018.
RUDNICI BOKSITA POSUŠJEEksploatacija boksitaMratnjača, Posušje2 godina24.04.201724.04.2019.
VRELO JASTREB RAKITNO, POSUŠJEKorištenje vode u komercijalne svrheVrpolje Rakitno, Posušje20 godina11.09.2017.11.09.2037.
RUDNICI BOKSITA POSUŠJEEksploatacija boksitaStudena Vrila Zagorje "Baturinka"10 godina08.11.2017.08.11.2027.
RUDNICI BOKSITA POSUŠJEEksploatacija boksitaMratnjača L-3432 godine27.11.2017.27.11.2019.
Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava