Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Branko Skoko, dipl. ing. agr.

 

 Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva  obavlja upravne i druge  stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva, lovstva i stočarstva,
 2. praćenje stanja u oblasti poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije, veterinarstva, lovstva i stočarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 3. predlaganje i provođenje politike razvoja poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije, veterinarstva, lovstva i stočarstva,
 4. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije, veterinarstva, lovstva i stočarstva,
 5. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva,  lovstva i stočarstva,
 6. osiguravanje uvjeta za razvoj i unapređenje poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva,  lovstva i stočarstva,
 7. davanje stručnih mišljenja i sudjelovanje u usmjeravanju investicija u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, prehrambenoj industriji, veterinarstvu i stočarstvu,
 8. poslovi na identifikaciji autohtonih pasmina i vrednovanje njihovih proizvoda,
 9. uključivanje u implementaciju svih projektnih aktivnosti vezanih za stočarstvo,
 10. podržavanje aktivnosti vezanih za izgradnju i promociju centra za očuvanje genoma autohtonih pasmina domaćih životinja,
 11. izrada kataloga hercegovačkih autohtonih proizvoda za proizvođače i prodavače,
 12. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora,
 13. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;
 14. uspostavljanje i vođenje registara i evidencija iz nadležnosti Sektora;
 15. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 • Odsjek za poljoprivredu, veterinarstvo i prehrambenu industriju
 • Odsjek za šumarstvo i lovstvo
 • Odsjek za stočarstvo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

Sastanak na temu uspostave kratkih lanaca opskrbe hranom u ŽZH

Danas je u Ministarstvu gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke održan sastanak na temu projekta „Uspostava kratkih lanaca opskrbe hranom i digitalna tržnica“ čiji je cilj jačanje konkurentnosti malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) na području...

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava