Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva

POMOĆNIK MINISTRA: Branko Skoko, dipl. ing. agr.

 

 Sektor poljoprivrede, šumarstva i veterinarstva  obavlja upravne i druge  stručne poslove koji se odnose na: 

 1. praćenje primjene zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva, lovstva i stočarstva,
 2. praćenje stanja u oblasti poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije, veterinarstva, lovstva i stočarstva, odnosno poduzimanje odgovarajućih mjera,
 3. predlaganje i provođenje politike razvoja poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije, veterinarstva, lovstva i stočarstva,
 4. pripremanje i izrada nacrta zakona, uredbi i drugih propisa iz oblasti poljoprivrede, šumarstva, prehrambene industrije, veterinarstva, lovstva i stočarstva,
 5. vođenje prvostupanjskog upravnog postupka i drugostupanjskog upravnog postupka iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva,  lovstva i stočarstva,
 6. osiguravanje uvjeta za razvoj i unapređenje poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva,  lovstva i stočarstva,
 7. davanje stručnih mišljenja i sudjelovanje u usmjeravanju investicija u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, prehrambenoj industriji, veterinarstvu i stočarstvu,
 8. poslovi na identifikaciji autohtonih pasmina i vrednovanje njihovih proizvoda,
 9. uključivanje u implementaciju svih projektnih aktivnosti vezanih za stočarstvo,
 10. podržavanje aktivnosti vezanih za izgradnju i promociju centra za očuvanje genoma autohtonih pasmina domaćih životinja,
 11. izrada kataloga hercegovačkih autohtonih proizvoda za proizvođače i prodavače,
 12. davanje odgovora na pitanja tijela zakonodavne i izvršne vlasti, kao i fizičkih i pravnih osoba koja se odnose na nadležnost Sektora,
 13. izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz nadležnosti Sektora;
 14. uspostavljanje i vođenje registara i evidencija iz nadležnosti Sektora;
 15. obavljanje i drugih poslova koje proizlaze iz zakona, uredbi i drugih propisa,

 

Odsjeci u sklopu ovog sektora su:

 • Odsjek za poljoprivredu, veterinarstvo i prehrambenu industriju
 • Odsjek za šumarstvo i lovstvo
 • Odsjek za stočarstvo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2

88240 Posušje

tel.: 039 682 162

tel.: 039 682 163

fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com

OBAVIJESTI

NATJEČAJI

RASPRAVE

POVEZNICE

Vlada županije zapadnohercegovačke

Skupština županije zapadnohercegovačke

Ured Vlade ŽZH za EU integracije

Razvojna agencija Herag

Veterinarske stanice

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava