Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke
                         

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti

Zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/09 i 65/20) dajemo

-Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra privremenog vodotoka „Dragana“ u Ljutom Docu gradŠiroki Brijeg – na uvid javnosti.

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/elaborat.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/PARCELE_VODNO_LJUTI DOLAC.xlsx

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-1.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-2.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-3.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-DOF-1.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-DOF-2.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-DOF-3.pdf

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2022/10/VD-Ljuti-Dolac-PREGLEDNA-a3.pdf

Zainteresirana javnost svoje primjedbe prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave

Obavijesti o oglašavanju u „Večernjem listu“ na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje

ili e-mail: info@mg-zzh.com