Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Kontakti

Ured ministra

IME POZICIJA E-MAIL
Dario Sesar Ministar ministar@mg-zzh.com
Milan Markić Savjetnik ministra milan.markic@mg-zzh.com
Marija Jurišić Tajnica ministra marija.leko@mg-zzh.com

Ured ministra

Ministar: Dario Sesar

E-MAIL: ministar@mg-zzh.com

Savjetnik ministra: Milan Markić

E-MAIL: milan.markic@mg-zzh.com

Tajnica ministra: Marija Jurišić

E-MAIL: marija.leko@mg-zzh.com

Sektor energetike, industrije i rudarstva

IME POZICIJA E-MAIL
Miljenko Soldo Pomoćnik ministra miljenko.soldo@mg-zzh.com
Dragica Širić Stručni savjetnik za rudarstvo i geologiju dragica.siric@mg-zzh.com
Vinko Zeljko Stručni savjetnik za industriju vinko.zeljko@mg-zzh.com

SEKTOR ENERGETIKE, INDUSTRIJE I RUDARSTVA

Pomoćnik ministra: Miljenko Soldo

E-MAIL: miljenko.soldo@mg-zzh.com

Stručni savjetnik za rudarstvo i geologiju: Dragica Širić

E-MAIL: dragica.siric@mg-zzh.com

Stručni savjetnik za industriju: Vinko Zeljko

E-MAIL: vinko.zeljko@mg-zzh.com

Sektor prometa i veza

IME POZICIJA E-MAIL
Jozo Jurič Pomoćnik ministra jozo.juric@mg-zzh.com
Senka Rezo Viši referent za administrativne poslove senka.rezo@mg-zzh.com
Anka Ćesić Viši samostalni referent za poštanski i telekomunikacijski promet anka.cesic@mg-zzh.com

Sektor prometa i veza

Pomoćnik ministra: Jozo Jurič

E-MAIL: jozo.juric@mg-zzh.com

Viši referent za administrativne poslove: Senka Rezo

E-MAIL: senka.rezo@mg-zzh.com

Viši samostalni referent za poštanski i telekomunikacijski promet: Anka Ćesić

E-MAIL: anka.cesic@mg-zzh.com

Sektor trgovine, turizma i poduzetništva

IME POZICIJA E-MAIL
Sofija Milićević Pomoćnik ministra sofija.milicevic@mg-zzh.com

Sektor trgovine, turizma i poduzetništva

Pomoćnik ministra: Sofija Milićević

E-MAIL: sofija.milicevic@mg-zzh.com

SEKTOR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VETERINARSTVA

IME POZICIJA E-MAIL
Branko Skoko Pomoćnik ministra branko.skoko@mg-zzh.com

SEKTOR POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VETERINARSTVA

Pomoćnik ministra: Branko Skoko

E-MAIL: branko.skoko@mg-zzh.com

Odsjek za poljoprivredu , veterinarstvo i prehrambenu industriju

IME POZICIJA E-MAIL
Vinko Landeka Šef Odsjeka za poljoprivredu, veterinarstvo i prehrambenu industriju vinko.landeka@mg-zzh.com
Borislav Čolak Stručni savjetnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju borislav.colak@mg-zzh.com

Odsjek za poljoprivredu , veterinarstvo i prehrambenu industriju

Šef Odsjeka za poljoprivredu, veterinarstvo i prehrambenu industriju: Vinko Landeka

E-MAIL: vinko.landeka@mg-zzh.com

Stručni savjetnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju: Borislav Čolak

E-MAIL: borislav.colak@mg-zzh.com

Sektor vodnog gospodarstva

IME POZICIJA E-MAIL
Ivan Bešlić Pomoćnik ministra ivan.beslic@mg-zzh.com

Sektor vodnog gospodarstva

Pomoćnik ministra: Ivan Bešlić

E-MAIL: ivan.beslic@mg-zzh.com

Odsjek za korištenje voda

IME POZICIJA E-MAIL
Stjepan Karačić Šef odsjeka stjepan.karacic@mg-zzh.com

Odsjek za korištenje voda

Šef odsjeka: Stjepan Karačić

E-MAIL: stjepan.karacic@mg-zzh.com

Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda

IME POZICIJA E-MAIL
Mario Marić Stručni savjetnik za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda mario.maric@mg-zzh.com

Odsjek za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda

Stručni savjetnik za zaštitu voda i zaštitu od štetnog djelovanja voda: Mario Marić

E-MAIL: mario.maric@mg-zzh.com

Sektor razvoja, pravnih i općih poslova

Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj

IME POZICIJA E-MAIL
Pero Mandić Šef odsjeka pero.mandic@mg-zzh.com  
Tanja Miličević Viši samostalni referent za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak

tanja.milicevic@mh-zzh.com

Odsjek za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvoj

Šef odsjeka: Pero Mandić

E-MAIL: pero.mandic@mg-zzh.com

Viši samostalni referent za upravljanje i koordiniranje sredstava za razvitak: Tanja Miličević

E-MAIL: tanja.milicevic@mh-zzh.com

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

IME POZICIJA E-MAIL
Marija Ćavar Stručni savjetnik za pravne poslove marija.cavar@mg-zzh.com
Kristina Miličević Viši referent za uredsko poslovanje kristina.milicevic@mg-zzh.com
Dragica Zlopaša Viši referent za uredsko poslovanje dragica.zlopasa@mg-zzh.com

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

Stručni savjetnik za pravne poslove: Marija Ćavar

E-MAIL: marija.cavar@mg-zzh.com

Viši referent za uredsko poslovanje: Kristina Miličević

E-MAIL: kristina.milicevic@mg-zzh.com

Viši referent za uredsko poslovanje: Dragica Zlopaša

E-MAIL: dragica.zlopasa@mg-zzh.com

Odsjek za računovodstvene i opće poslove

IME POZICIJA E-MAIL
Zdravka Bakula Viši samostalni referent za računovodstveno – materijalne poslove zdravka.bakula@mg-zzh.com

Odsjek za računovodstvene i opće poslove

Viši samostalni referent za računovodstveno – materijalne poslove: Zdravka Bakula

E-MAIL: zdravka.bakula@mg-zzh.com

Sektor za koncesije

IME POZICIJA E-MAIL
Ante Begić Pomoćnik ministra

ante.begic@mh-zzh.com

Sektor za koncesije

Pomoćnik ministra: Ante Begić

E-MAIL: ante.begic@mh-zzh.com

 

Uprava za šume

IME POZICIJA E-MAIL
Tomislav Zelenika Viši samostalni referent za plan i analizu

tomo.zelenika@mh-zzh.com

Uprava za šume

Viši samostalni referent za plan i analizu: Tomislav Zelenika

E-MAIL: tomo.zelenika@mh-zzh.com

Ministarstvo gospodarstva ŽZH. Sva Prava pridržava