Program utroška sredstava “Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku” utvrđenih Proračunom ŽZH za 2021. godinu

Program utroška sredstava “Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku” utvrđenih Proračunom ŽZH za 2021. godinu

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04), članka 37. stavka (7) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu („Narodne novine Županije...