Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 18. i 19. Zakona o Vladi Županije Zapadnoercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 10/04), članka 37. stavka (7) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 30/20), članka 5. i članka 37. stavak (1) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/12, 20/13 i 5/17), Vlada Županije  Zapadnohercegovačke,  na 84. sjednici održanoj dana 4. 3. 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za  poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu

Tekst Programa možete preuzeti na sljedećem linku: