Javna rasprava: Nacrt zakona o koncesijama

Javna rasprava: Nacrt zakona o koncesijama

Obavještavamo sve zainteresirane da će se Javna rasprava na temu Nacrta Zakona o koncesijama  održati u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u petak, 19. travnja  2013.  godine u Širokom Brijegu s početkom u 10.00 h. Tekst Nacrta...
Sedma sjednica Županijskog odbora za razvitak

Sedma sjednica Županijskog odbora za razvitak

Županijski odbor za razvitak je u zadnjem mjesecu pripremio opće ciljeve razvoja  Zapadnohercegovačke županije dok je na svojem zadnjem zasjedanju pokrenuo raspravu o mjerama koje će županiju u narednim godinama voditi do ciljeva koje su postavili. Na tim...
Informiranje o Strategiji razvitka ŽZH

Informiranje o Strategiji razvitka ŽZH

Prošli tjedan ministarstvo gospodarstva ŽZH  posjetili su rukovodeći članovi ŽOR-a, te predstavnici OIKOS-a i UNDP-a BiH-a, kao partneri i tehnička potpora za izradu Strategije. Glavni cilj ove posjete bilo je detaljnije upoznavanje gosp. ministra Ćorića...