Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Županijski odbor za razvitak je u zadnjem mjesecu pripremio opće ciljeve razvoja  Zapadnohercegovačke županije dok je na svojem zadnjem zasjedanju pokrenuo raspravu o mjerama koje će županiju u narednim godinama voditi do ciljeva koje su postavili. Na tim prijedlozima i idejama će se raditi narednih nekoliko mjeseci dok će se za mjesec dana održati javna rasprava i usuglašavanje mjera i ciljeva zajedno s razvojnim partnerima.

Županija želi biti društveno odgovorna i dobro organizirana kako bi postigla bolji i konkurentniji razvoj koji će se na kraju pokazati u boljem životu. Županijski odbor za razvitak svjestan je da za sve mjere nema dovoljno sredstava u proračunu pa se zato u pripremi Strategije osvrću i prema drugim sredstvima pogotovo Europskim prekograničnim programima sa Hrvatskom i sredstvima koja po dogovoru između Brisela i Sarajeva pripadaju i našoj županiji. U sljedećih par tjedana planira se završiti priprema nacrta ciljeva i mjera razvitka županije kako bi kasnije organizirali javnu raspravu. Tada će se pozvati svi partneri i javnost da se uključe u daljnje korake i  iznesu svoje prijedloge za razvojne projekte i mjere.