Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Obavještavamo sve zainteresirane da će se Javna rasprava na temu Nacrta Zakona o koncesijama  održati u zgradi Vlade Županije Zapadnohercegovačke u petak, 19. travnja  2013.  godine u Širokom Brijegu s početkom u 10.00 h. Tekst Nacrta Zakona o koncesijama možete vidjeti ovdje. Svoje primjedbe i prijedloge, možete poslati pisanim putem na adresu Ministarstva, elektronski putem e-maila ili 

usmeno na dan Javne rasprave.