Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/09 i 65/20) dajemo

„Elaborat određivanja granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije – općina Posušje, vodotok Topala“ na uvid javnosti.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe, prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave u „Večernjem listu“ na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje
ili e-mail: info@mg-zzh.com

7-PREGLEDNA-A3 Preuzmi

8-VD Topola dof.pdf