Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/09 i 65/20) dajemo

-Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra rijeke „Lištice“ za urbani dio grada Široki Brijeg- na uvid javnosti.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave Obavijesti o oglašavanju, u dnevnim novinama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Fra Andrije Kačića Miošića br.2, 88240 Posušje

Ili e-mail: info@mg-zzh.com