Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne  čestice javnom  vodnom  dobru  („Službene  novine  Federacije  BiH“, broj: 26/09 i 65/20)  dajemo

-Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra dionice vodotoka Topala – općina Posušje- na uvid javnosti.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave Obavijesti o oglašavanju, u dnevnim novinama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Fra Andrije Kačića Miošića br. 2,  88240 Posušje

Ili e-mail: info@mg-zzh.com