Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

14. sastanak Tehničkog odbora ( TC – Technical Committee ) projekta BBio – Održivi

razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u
Buhovu i na Biokovu održan je u petak, 19. prosinca 2014. u Omladinskom domu u
Baškoj Vodi.

Dnevni red:

1.Analiza dosad ostvarenih aktivnosti na projektu,
2.Građevinski objekti,
3.Katalozi,
4.Film za Hercegovinu
5. Razno ( naredne aktivnosti;prijedlozi)

Također je održana odmah poslije sastanka 6. Radionica, BBio projekta.
Tema 6. Radionice je bila ''Uloga lokalne zajednice, umrežavanje i marketing
tradicionalnih proizvoda''.

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union