Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 21. i članka 37. stavak 2. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi  i ruralnom razvitku ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 8/12 ), Ministar gospodarstva  d o n o s i

NAPUTAK – ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVITKU

 

Program i naputak možete vidjeti na sljedećim linkovima

Program za novčane potpore

Naputak za potpore za 2012