Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Broj: 01-928-8/21-111
Široki Brijeg, 27. prosinca 2021.
Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama (‘Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” br. 13/13, 24/16 i 21/21) i Odluke Vlade Županije Zapadnohercegovačke o pristupanju dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na istražnom prostoru “Kamenice” Široki Brijeg (‘Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 28/21), Vlada Županije Zapadnohercegovačke, raspisuje

JAVNI NATJČAJ ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU ARHITEKTONSKO-GRADEVNOG KAMENA NA ISTRAŽNOM PROSTORU “KAMENICE” ŠIROKI BRIJEG

Natječaj možete preuzeti sa sljedeće poveznice

Natječaj