Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 10.  Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu, Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje prijava javnim poduzećima

za subvenciju uvezivanja radnog staža po osnovu ostalih doprinosa

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu sredstava, osiguranih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke, a sukladno članku 3. stavak (3) i članku 4. točka b) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Pružit će se financijska podrška javnim poduzećima u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke subvencijom uvezivanja radnog staža po osnovu zdravstvenog osiguranja, osiguranja od neuposlenosti i poreza na dohodak djelatnicima koji su stekli uvjete za mirovinu, a koji su uspješno aplicirali na Javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za uvezivanje radnog staža po osnovi obaveza za mirovinsko osiguranje.

Visina dodjele grant sredstava za subvencioniranje neizmirenih obveza poduzećima u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke po osnovu zdravstvenog osiguranje, osiguranja od neuposlenosti i poreza na dohodak djelatnicima koji ostvaruju uvjete za mirovinu u iznosu od 40.000,00 KM.

Javni poziv otvoren je do 10. prosinca  2021. godine.

Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno u pisarnicu Ministarstva ili preporučeno poštom u zapečaćenim kuvertama na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom “Zahtjev za prikupljanje prijava javnim poduzećima za subvenciju uvezivanja radnog staža po osnovu ostalih doprinosa”

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“

Na poleđini kuverte obavezno navesti:

  • naziv – ime podnositelja prijave,
  • adresu i kontakt telefon,
  • ovjeriti pečatom poslovnog subjekta.

Neblagovremene prijave i prijave koje nemaju sve elemente bit će odbačene i neće bit predmet razmatranja.