Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti

zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/09 i 65/20) dajemo

„Elaborat o utvrđivanju granice vodnog dobra, dionice vodotoka Ričina – općina Posušje“ na uvid javnosti

Prilozi:

https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ELABORAT-VODNO-DOBRO-RICINA.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina VD dof 1.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina VD dof 2.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina VD dof 3.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina VD pregledna A3.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina-VD-1.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina-VD-2.pdf
https://mg-zzh.com/wpmigration/wp-content/uploads/2021/11/ Ricina-VD-3.pdf

Zainteresirana javnost svoje primjedbe, prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave

u „Večernjem listu“ na adresu:

Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje

ili e-mail. info@mg-zzh.com