Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/09 i 65/20) dajemo

„Elaborat određivanja granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije – grad Ljubuški, vodotok Jažva“

na uvid javnosti.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe, prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave Obavijesti o oglašavanju u „Večernjem listu“ na adresu:

     Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke
     Fra Andrije Kačića Miošića bb,   88240 Posušje
     Ili e-mail: info@mg-zzh.com

VD Jažva dof-1.pdf

VD Jažva dof-2.pdf