Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke organizira Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, koja će se održati u srijedu 13. prosinca 2017. godine u 10 sati, u sali Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, Stjepana Radića 37 b, Široki Brijeg.

Tekst Nacrta Zakona o slatkovodnom ribarstvu nalazi se na web stranici:  www.mg-zzh.com.
Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o slatkovodnom ribarstvu, te ukoliko imate primjedbe, prijedloge i komentare na tekst Nacrta, iste možete dostaviti Ministarstvu gospodarstva ŽZH u pismenoj formi  putem faxa na broj: 039/682-161 ili na e-mail: info@mg-zzh.com prije održavanja javne rasprave ili na dan održavanja Javne rasprave.

Nacrt zakona možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/2017/Zakon o slatkovodnom ribarstvu NACRT.pdf