Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
 
Broj: 05-06-26-3168-4/14
Posušje, 11.02.2015. godine
 
Na temelju članka 67. stavak 2. Zakona o šumama  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke ", br. 8/13) i članka 4. Uredbe o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i zasnivanju prava služnosti ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", br: 9/14), Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, objavljuje
 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU RADI
PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH NASADA

 
 
1. Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda za zakup šumskog zemljišta u državnom vlasništvu radi podizanja višegodišnjih nasada na šumskom zemljištu koje se nalazi u općini Široki Brijeg  i to dio  k.č, 843, k.č. broj 193 i k.č. broj 839  KO Rasno,  u ukupnoj površini od 5,3 ha 

 

Cijeli natječaj možete preuzeti sa sljedeće poveznice

www.mg-zzh.com/images/dokumenti/2015/javnipozivkorasno.pdf