Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sastanak Upravljačkog odbora ( PSC – Project Steering Committee ) projekta BBio – Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u Buhovu i na Biokovu održan je u srijedu, 18. lipnja 2014. u Parku prirode Biokovo.

Članovi Upravljačkog odbora projekta:

1. Srećko Radnić, ravnatelj JU Rera SD,

2. Ivica Ćorić, ministar MGŽZH,

3. Nenad Bekavac, ravnatelj JU PP Biokovo,

4. Ivica Ravić, predsjednik Udruge UZOIPDŽ,

5. Jelena Kurtović, viša savjetnica JU Rera SD,

6. Pero Mandić, načelnik odjela MGŽZH i

7. Ana Glučina, savjetnica za projekte JU PP Biokovo

Prezentacija aktivnosti projekta BBio predstavili su;
Jelena Kurtović, Voditelj projekta;
Pero Mandić, Koordinator projekta.

Obilazak Info centra Ravna Vlaška i štale za autohtone pasmine
Sudionici sastanka Upravljačkog odbora posjetili su lokalitet Ravna Vlaška na kojem je u okviru projekta sagrađena štala za smještaj autohtonih pasmina u blizini koje se planira postaviti tor za životinje te informativnu kružnu stazu na kojoj će posjetitelji moći naučiti nešto više o našim izvornim pasminama i fotografirati govedo buša, primorsko-dinarskog magarca te ostale pasmine u prirodnom okruženju Biokova pored male ponikve s ribnjakom. Mlađi će imati priliku jahati magarce i mule, a odrasli kupiti autentične suvenire od vune, kamena, drva ili proizvode poput sira od buše, meda s Biokova i sl.
Ideja BBio projekta je uz predivan pogled posjetiteljima prezentirati autohtone životinje u njihovom prirodnom okruženju kako bi se podigla svijest o bitnosti očuvanja kako životinja tako i Biokova.

 

Prezentacija aktivnosti projekta BBio
2.1 Financijski aspekt
2.1.1 Proračun
Ukupan proračun BBio projekta je 385.288,43 € te je na korisnike proračuna za postizanje projektnih aktivnosti podijeljen na slijedeći način:
Korisnik 1 ( Republiku Hrvatsku ) -207.576,52 € od čega je 77,63 % prihvatljivo za financiranje putem programa prekogranične suradnje IPA CBC CRO-BIH;
Korisnik 2 ( BIH ) –177.711,91 € od čega je 79,61% prihvatljivo za financiranje putem programa prekogranične suradnje IPA CBC CRO.BIH.

2.1.2 Potrošnja
Sukladno potpisanom Ugovoru ( GRANT CONTRACT NO. 2010-0017-974008 ) na polovini trajanja projekta obavezno je dostaviti privremeno izvješće (INTERIM REPORT) koje ujedno predstavlja temelj isplate druge rate financiranja pod uvjetom da je od prve rate predfinanciranja utrošeno minimalno 70% dodijeljenih sredstava.
Privremeno izvješće obuhvaća realizirane aktivnosti od početka trajanja projekta do polovine trajanja projekta tj. do 15.06.2014. godine te je sukladno njemu po korisnicima utrošeno sredstava kako slijedi:
Korisnik 1 ( Republika Hrvatska ) – cca 58.000,00 € od 77.856,53 € ( 74%);
Korisnik 2 ( BIH ) – cca 57.000,00 € od 77.158,43 € ( 74% ).
S obzirom da je utrošeno više od 70% prve rate predfinanciranja stvoren je uvjet za dodjelu druge rate predfinanciranja koja će uslijediti nakon što se privremeno izvješće prihvati od strane Ugovornih tijela u RH i BIH. S obzirom da izvješće sadržava uz financijski dio i opisni Ugovorno ga tijelo kod oba korisnika proračuna treba prihvatiti u cijelosti da bi se drugo predfinanciranje izvršilo; stoga je planirana realizacija uplate od 51.056,79 € za RH i 50.016,80 € za BIH najranije mjesec rujan 2014. godine, odnosno 45 dana od prihvaćanja privremenog izvješća od strane Ugovornih tijela.
S obzirom na gore navedeno plan nabave za realizaciju pojedini aktivnosti biti će prilagođen realizaciji uplate druge rate predfinanciranja.
Konačna uplata može se planirati za mjesec rujan 2015. godine od čega za RH ide 32.228,33 €, a BIH 14.147,76 €.

Aktivnosti – Uspostava centara za autohtone pasmine
3.1 Izgradnje višenamjenske dvorane Centra za očuvanje genoma autohtonih pasmina i obrazovanje Buhovo – Široki Brijeg
Građevinska dozvola ishodovana 18.02.2014. što je prolongiralo početak građevinskih radova te je ugovor za građevinske radove potpisan tek 13.03.2014., a radovi su započeti 03.04.2014. godine. Do kraja mjeseca svibnja završeno je zidanje i uređen krov višenamjenske dvorane u Buhovu – Široki Brijeg.

Zaključci radionice:

1. Dobra potrošnja sredstava;
2. Vrlo dobra realizacija projektnih aktivnosti;
3. Izvrsna suradnja između partnera i suradnika na projektu;
4. Kvalitetna suradnja s Ugovornim tijelom ( ARR i DEK );
5. Izvrsna suradnja s institucijama koje djeluju u sektoru stočarstva ( Hrvatska poljoprivredna agencija, savjetnici SDŽ za poljoprivredu i stočarstvo, Agronomski fakultet u Zagrebu;
6. Zadovoljstvo uzgajivača;
7. Dobra vidljivost projekta ( Agroportal, Makarska kronika, Makarska rivijera, TV Jadran )

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union