Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Teme radionice su bile ''Uloga tradicijskih proizvoda u povećanju gastronomske ponude'' i ''Tehnologija proizvodnje, skladištenja i marketinga mesa od autohtonih pasmina''. Predavanja su održali  prof.dr.sc. Ante Ivanković i prof. dr.sc. Boro Mioč s Agronomskog fakulteta u Zagrebu koji su zainteresiranima  predstavili primjere uspješnih afirmacija autohtonih pasmina poput istarskog goveda boškarin, te izložili modele nastupa na tržištu, modele plasmana te uloge lokalne zajednice u podržavanju ovakvih programa.

Meso autohtonih pasmina kojih je na području Dalmacije i Hercegovine veliki broj a među kojima su najznačajnije govedo (buša), magarac (dalmatinski i hercegovački) i ovca (dubrovačka ruda, dalmatinska i hercegovačka pramenka) vrijedan je gastronomski proizvod koji se tradicijski koristio u prehrani lokalnog stanovništva. prof.dr.sc. Ante Ivanković s Agronomskog fakulteta u Zagrebu naglašava kako proizvodnja mesa autohtonih pasmina, njegova priprema za konzumaciju, poštuje tradicijska iskustva, no uviđa se potreba prilagođavanja aktualnim zakonskim normama te u određenoj mjeri potrošačima. Istaknuo je također i da se tehnologijom uzgoja može utjecati na kvalitetu mesa, kao i kvalitetnom hranidbom, raznim prehrambenim dodacima, načinom držanja pasmine i njihovom starosti, kao i tretmanom životinje prije samog usmrćivanja. Profesor je opisao postupak proizvodnje, skladištenja i obrade mesašto je izazvalo veliko zanimanje uzgajivača, brojna pitanja i komentare. Kroz  marketing  u funkciji prodaje mesa i samu prodaja mesa i mesnih proizvoda nužno je pridržavati se zakonskih normi uz osiguranje sigurnosti  proizvoda. 

Prof. dr.sc. Boro Mioč prisutnim je približio temu janjetine i ovčetine; njihovu tradiciju proizvodnje, način proizvodnje, distribucije i osnovne kvalitete janjećeg i ovčjeg mesa te je istaknuo da su sušenje, dimljenje ili soljenje tradicijski  načini čuvanja i pripreme mesa koje treba zadržati i unaprijediti.

U poslijednjem dijelu radionice kroz izlaganje prof.dr.sc Ante Ivankovića prikazan je primjer dobre prakse s mesom istarskog goveda. Posebno velika je bila zainteresiranost uzgajivača za komercijalizacijom mesa od buše te je kao primjer dobre prakse naveden način komercijalizacije mesa od boškarina od strane AZRRI  – Agencije za ruralni razvoj Istre. Otkupna cijena mesa od boškarina 30-33 HRK koju potom AZRRI nudi uzgajivačima, te dalje distribuira ugostiteljima koji su u sustavu odnosno certificirani. Temeljem navedenog primjera u sklopu prekogranične izložbe buša koja se provodi u okviru BBio projekta planira se napraviti gastro program putem kojeg će se nuditi specijaliteti od buše s ciljem poticanja svijesti o pokretanju sličnog sustava za komercijalizaciju mesa od buša.

Zaključci radionice:

1. Autohtone pasmine moguće je afirmirati u programima proizvodnje mesa;

2. Postoji tradicija pripreme mesa;

3. Potrebno unaprijediti pripremu mesa;

4. Potrebno organizirano nastupati na tržištu;

5. Potrebna primjerena promocija mesa;

6. Treba preferirati ''proizvode dodane vrijednosti'';

7. Treba preferirati ''vrsnoću gastronomske ponude'' i nove ''stare'' okuse.

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union