Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ŽZH

poziva sve zainteresirane na

J A V N U    R A S P R A V U

o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke koja će se održati u Širokom Brijegu 28. svibnja 2019. godine (utorak) sa početkom u 1100 sati u sali Skupštine ŽZH.

Nacrt Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke može se vidjeti i preuzeti na stranici Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke: www.mg-zzh.com.

Svoje primjedbe, prijedloge i sugestije možete poslati u pismenoj formi u Ministarstvo gospodarstva (na adresu Andrije Kačića Miošića 2, na broj fax-a 682-161 ili na e-mail: info@mg-zzh.com) prije održavanja Javne rasprave ili usmeno na dan Javne rasprave.

 

 

Ministarstvo gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Fra Andrije Kačića Miošića br.2

88 240 Posušje

Tel: 039 682 162

Fax: 039 682 161

e-mail: info@mg-zzh.com