Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Javni poziv za kandidiranje Programa utroška sredstava utvrđenih u razdijelu 17. Proračuna FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući prijenosi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža “

Javni poziv možete preuzeti na sljedećem linku