Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Temeljem Programa za poticaj razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke za 2023.godinu usvojenog Odlukom od strane Vlade Županije Zapadnohercegovačke u iznosu od 700.000,00 KM, Ministarstvo gospodarstva kao nositelj Programa u svrhu realizacije istog objavljuje Javne pozive za dodjelu Proračunom osiguranih financijskih sredstava. Tekst po pojedinom Javnom pozivu možete pogledati u narednim objavama:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje dijela obračunatih troškova kamate po poduzetničkim kreditima u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje razvoja gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu

Javni poziv za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganja u dodatnu ponudu turističko ugostiteljskih objekata vrste smještajni objekti-kuće za odmor za sufinanciranje izgradnje isključivo novih bazena na području Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu