Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Potpore su usmjerene prema modelima: Model potpore proizvodnjama koji se može ostvariti za animalnu proizvodnju i biljnu proizvodnju ,te Model kapitalnih ulaganja kojim je planirano poticanje podizanje nasada lješnjaka, masline, smokve i vinove loze, izgradnja novih plastenika i nabavka mehanizacije. U okviru Modela ostalih vrsta novčanih potpora potiču se projekti vezani za oblast poljoprivrede, organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije i subvencioniranje osiguranja.

Pravo na ostvarivanje sredstava iz Programa imaju klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata, sukladno Zakonu o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13);

Cijelu Odluku pročitajte na poveznici: