Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Sukladno članku 5a. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i postupku utvrđivanja pripadnosti

zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/09 i 65/20) dajemo

„Elaborat određivanja granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije – grad Ljubuški, vodotok Studenčica“

na uvid javnosti.

  1. Naslovna.pdf

2. ELABORAT VODNO DOBRO STUDENCICA

3. Imenovanje osoblja i tehnicko.pdf

4. Izvod iz sudskog registra Geometrika.pdf

5. PARCELE_STUDENCICA.xlsx

6. PODACI.pdf

7. Popis koordinata.pdf

8. Potvrda katastar.pdf

9. RJESENJE_GEOMETRIKA.pdf

10. UVJERENJE O IZVOĐENJU GEOD_RADOVA_FGU.pdf

11. VD Studencica 1_2.pdf

12. VD Studencica 2_2.pdf

13. VD Studencica DOF 1_2.pdf

14. VD Studencica DOF 2_2.pdf

15. VD Studencica pregledna.pdf

Zainteresirana javnost svoje primjedbe, prijedloge i sugestije može dostaviti u roku 30 dana od dana objave

u „Večernjem listu“ na adresu:

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke

Fra Andrije Kačića Miošića bb, 88240 Posušje

ili e-mail: info@mg-zzh.com