Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Plan integriteta Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke je interni antikorupcijski dokument nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke rizicima za nastajanje korupcije, koruptivnog djelovanja kao i drugih oblika nepravilnosti te neetičkog i neprofesionalnog ponašanja, kojim se predviđaju mjere i aktivnosti pravne i praktične prirode u cilju prevencije i otklanjanja nepravilnosti uzrokovanih svim pojavnim oblicima korupcije i neetičkog ponašanja.

Stupanjem na snagu Odluke o usvajanju i provođenju Plana integriteta u ministarstvu gospodarstva ŽZH razriješeni su članovi Radne grupe za izradu Plana, koji su prethodno imenovani. Također, imenovana je osoba zadužena za nadzor nad provođenjem Plana integriteta.