Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Ured za veterinarstvo Bosne  i Hercegovine  i  Federalno  ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donose akte  vezane za mjere i provedbu  mjera zdravstvene zaštite životinja.

 Sukladno istim, vlasnici/držatelji životinja (korisnici usluga) i veterinarske organizacije- veterinarske stanice (davatelji usluga) dužni su postupati po sljedećim uputama:

  • vlasnici/držatelji (korisnici) životinja dužni su osigurati uvjete kako bih veterinarske organizacije mogle provesti propisane mjere na imanju,
  • veterinarske organizacije su obvezne kod svih vlasnika/držatelja (korisnika) životinja provesti sve propisane mjere na svim životinjama na posjedu u  propisanom roku sukladno aktima nadležnih tijela (Programom mjera zdravstvene zaštite životinja i Naputkom o  provedbi mjera za otklanjanje i sprječavanje zaraznih i nametničkih bolesti životinja),
  • korisnici usluga veterinarske organizacije obavljaju odabir veterinarske organizacije  u skladu  s  Odlukom o određivanju područja djelovanja koju je donijelo Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke.