Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke obavještava sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti na području Županije Zapadnoherecgovačke kako će temeljem Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticanje razvoja gospodarstva u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu uskoro objaviti Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za refundiranje dijela troškova u pripremi i prijavi projekata na otvorene pozive i natječaje iz programa Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini, a koje su uspješno ostvarile prijavu istih na neki od otvorenih Javnih poziva i natječaja iz programa EU i drugih međunarodnih izvora financiranja koji su na raspolaganju Bosni i Hercegovini.

Potencijalnim korisnicima po tom Javnom pozivu refundirati će se dio troškova pisanja projekata na način da će se krajnjim korisnicima, uz podnijeti zahtjev za refundiranje troškova kao dokaz/potvrdu da je projekt uspješno prijavljen na jedan od otvorenih javnih poziva isplatiti bespovratna sredstva do iznosa od 2.000,00 KM.

S tim u vezi obavještavamo vas da je u okviru Projekta Europske unije „EU4Agri“ objavljen Javni poziv za podršku investicijama u ruralni turizam u BiH, vrijedan 2.55 milijuna KM, s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom. EU4Agri četverogodišnji (2020-2024) je projekt Europske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Javni poziv za podršku investicijama u ruralnom turizmu u okviru Projekta Europske unije „EU4Agri“ otvoren je krajem listopada, a krajnji rok za podnošenje prijava po istom je 21. prosinac 2020. godine do 15:00 sati. Na našoj službenoj web stranici isti je objavljen dana 06. 11. 2020. godine. Na Javni poziv mogu se prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnositelj prijave i minimalno tri partnera. Podnositelj prijave može biti jedinica lokalne samouprave, poduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda. Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju  podnositelj prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa investicije.

Više informacija o Javnom pozivu možete dobiti na e-mail: info@mg-zzh.com ili na broj telefona: +38739/682-162 (Sektor trgovine, turizma i poduzetništva).