Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u skladu sa Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije COVID-19 („Službene novine Federacije BiH“, broj 74/20), objavilo na svojoj web stranici www.fmeri.gov.ba Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske pomoći izvoznim gospodarskim društvima, u sektoru industrije, sa većinskim privatnim vlasništvom, u ukupnom iznosu od  30.000.000 KM.

Pozivaju se sva gospodarska društva, izvoznici, koji su ostavrili izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u razdoblju od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine, iz sljedećih industrijskih grana:

a) metalna, elektro i automobilska industrija –  raspoloživi iznos za dodjelu 15.078.350 KM;

b) industrija građevinskog materijala i nemetala – raspoloživi iznos za dodjelu 690.000 KM;

c) drvna, papirna i grafička industrija – raspoloživi iznos za dodjelu  5.016.260 KM;

d) proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće – raspoloživi iznos za dodjelu  4.026.840 KM;

e) kemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike – raspoloživi iznos za dodjelu  5.188.550 KM,

da preuzmu Javni poziv sa web stranice Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije www.fmeri.gov.ba, te da se prijave ukoliko ispunjavaju zadane kriterije.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana Obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.