Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Podnositelji zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu financijskih sredstava za financiranje najniže neto plaće za mjesec travanj, 2020. godine definirane Općim kolektivnim ugovorom u iznosu od 406,00 KM, po svakom zaposleniku:

Ostali podnositelji zahtjeva nisu ispunili uvjete iz Javnog poziva.