Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Petak, 7. Lipnja 2019. godine, u prostorijama Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije u Širokom Brijegu, održana je četvrta proširena sjednica Odbora za ruralni razvitak Županije Zapadnohercegovačke koji djeluje u sklopu izrade Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke.
Na početku svim prisutnima se u ime Ministarstva gospodarstva obratio koordinator Odbora za ruralni razvitak ŽZH, gosp. Pero Mandić, koji je istaknuo da je cilj sastanka okupiti vladine institucije, udruge i druge zainteresirane kako bi se donijele sve potrebne mjere koje se u sljedećem razdoblju planiraju provesti u sklopu izrade Strategije ruralnog razvitka ŽZH. Naglasio je kako će donesene mjere biti dio Strategije koje će nas uputiti kako i na koji način trebamo odrađivati akcijske planove koji će dovesti do ruralnog razvitka naših područja.
Nakon toga, dipl. ing. građ. Branko Širić, u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, održao je prezentaciju pod nazivom Ruralna područja u prostorno – planskoj dokumentaciji ŽZH. Širić je ukratko predstavio program mjera prostornog uređenja i aktivnosti za provođenje prostornog plana.
Prof. dr. sc. Marko Ivanković sa Agronomskog i prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je predstavio radnu verziju mjera ruralnog razvitka ŽZH. Ivanković je naveo strateške ciljeve i mjere koje će se provoditi u sklopu izrade Strategije ruralnog razvitka ŽZH, te je naglasio da su svi prijedlozi za izmjene i dopune dobrodošli. Istaknuo je kako će uspješna provedba Strategije ovisiti i o tome kada će BiH dobiti status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, s obzirom na to da se time otvara i pristup europskim fondovima.
Na kraju sjednice Odbora, Mandić je pozvao sve prisutne i zainteresirane da se uključe sa svojim prijedlozima u cilju što kvalitetnije izrade Strategije ruralnog razvitka ŽZH, da bi svi zajedno na taj način doprinijeli održivom razvoju naših ruralnih područja.