Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o turizmu Županije Zapadnohercegovačke održana je u utorak, 28. svibnja u Širokom Brijegu.
Nacrt ovog Zakon u skupštinsku proceduru uputilo je Ministarstvo gospodarstva ŽZH, usvojila ga je Vlada, a početkom mjeseca svibnja svojim Zaključkom Skupština Županije Zapadnohercegovačke je zadužila Županijsko Ministarstvo gospodarstva da provede javnu raspravu.
Sudionicima javne rasprave Nacrt Zakona o turizmu približili su predstavnici Ministarstva. Govorilo se o razlozima za donošenjem ovog Zakona, i kako je istaknuto ŽZH do sada nije imala Zakon o turizmu.
Na nivou Federacije BiH turistička djelatnost regulirana je Zakonom o turističkoj djelatnosti. S obzirom kako se radi o podijeljenoj nadležnosti, te o činjenici kako isti nije uopće tretirao nadležnosti županija, također i iz tog razloga ukazala se potreba da se na nivou Županije Zapadnohercegovačke obavljanje turističke djelatnosti, sa svim svojim specifičnostima regulira zakonom.
Svojim rješenjima, županijski zakon doprinio bi unapređenju i bržem razvoju turizma, kroz podizanje ukupne kvalitete turističke ponude ŽZH, osigurao kvalitetniji financijski nadzor, povećanje učinkovitosti sustava, prikladnije trošenje sredstava, te aktivno sudjelovanje Županije u razvoju turističke djelatnosti.
Ovim Zakonom će se regulirati, pored obavljanja turističke djelatnosti i oblast turističkih zajednica, putem kojeg se uređuje planiranje i razvoj turizma, turistički subjekti, obavljanje turističke djelatnosti, osnivanje, organizacija i rad Turističke zajednice Županije Zapadnohercegovačke kao turističkih zajednica grada/općine, kojim se utvrđuju mjere na promociji i razvoju turizma na području Županije Zapadnohercegovačke .
Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su date tijekom javne rasprave biti će uzeti u razmatranje prilikom izrade Prijedloga zakona.