Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Na temelju članka 21. i članka 37. stavak (2) Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj 8/12, 20/13 i 5/17), članka 63. stavak (3) Zakona o organizaciji tijela uprave u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 9/06) i članka 5. stavak (3) Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ broj: 3/19), uz Suglasnost Vlade Županije Zapadnohercegovačke, Ministar gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke d o n o s i

NAPUTAK
ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORE U POLJOPRIVREDI

Naputak možete pogledati na sljedećoj poveznici