Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

U četvrtak, 28. veljače 2019. godine u prostorijama općinske vijećnice u Posušju održana je prva sjednica Odbora za ruralni razvitak Županije Zapadnohercegovačke kojeg je imenovao ministar gospodarstva sukladno odluci Vlade Županije Zapadnohercegovačke.
Vlada Županije Zapadnohercegovačke donijela je odluku o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvitka Županije Zapadnohercegovačke, a nositelj procesa izrade spomenutog dokumenta je ministarstvo gospodarstva. Koordinator Odbora za ruralni razvitak je Pero Mandić ispred ministarstva gospodarstva, dok je njegov zamjenik Ivan Jurilj aktualni ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. Ostali članovi odbora su predstavnici drugih ministarstava,  lokalnih vlasti, razvojnih agencija i nevladinih organizacija.

Na početku sjednice članovima se obratio ministar gospodarstva u Vladi Županije Zapadnohercegovačke, gospodin Dario Sesar. U svom obraćanju ministar je rekao: „Izradom ove Strategije Vlada je još jednom dokazala da joj je ruralni razvitak bio i biti će jedan od primarnih ciljeva. Područje naše županije po svojim klimatskim karakteristikama uz iskorištavanje postojećih prirodnih potencijala ima sve predispozicije za još kvalitetniji i izraženiji ruralni razvitak. Cjeloviti razvitak ruralnih područja ima izuzetnu važnost zbog diverzifikacije ruralne ekonomije koja se u ovim vremenima suočava s mnogim problemima.“ Također, ministar Sesar izrazio je vjeru da ćemo na kraju dobiti dokument Strategije ruralnog razvitka čiji će krajnji cilj biti jasno definiran razvojni put, koji će dovesti do društvene i ekonomske promjene u svrhu poboljšanja kvalitete života cjelokupne populacije ruralnog prostora.
Nakon toga, Pero Mandić je sve članove odbora upoznao s konceptom projekta izrade Strategije ruralnog razvitka, načelima izrade Strategije, sudionicima u procesu , te tijekom i metodologijom procesa. Prof. dr. sc. Marko Ivanković predstavio je prvu fazu projekta koja se odnosi na analizu postojećeg stanja.
Na kraju, prisutnima se obratio ravnatelj Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije, gospodin Ivan Jurilj, koji je predstavio mogućnosti povezivanja Strategije ruralnog razvitka s IPA II fondovima 2014. – 2020.