Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

17. sastanak Tehničkog odbora ( TC – Technical Committee ) projekta BBio – Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u Buhovu i na Biokovu održan je u petak, 13. ožujka 2015. u Makarskoj
Dnevni red:

  1. Informiranje i konzultiranje do sada obavljenih aktivnosti kroz BBio projekt,
  2. Organizacija radionice za uzgajivače u Buhovu, naredne aktivnosti,
  3. Prijedlozi za Upravljački odbor,
  4. Planiranje sljedećeg TC sastanka,
  5. Ostalo

Na kraju sastanka usuglašeno je da od zajedničkih aktivnosti ostalo je napraviti kataloge uzgajivača autohtonih pasmina te promidžbene letke za Buhovo i Biokovo u 10.000 komada. Prije održavanja devete radionice planira se održati Koordinirajući sastanak koji će se dogovoriti ovisno o dinamici realizacije projekta.

Također je održana odmah poslije sastanka 8. Radionica, BBio projekta.
Tema 8. Radionice je bila  ''Uloga autohtonih pasmina u ekološkoj i ekstenzivnoj proizvodnji''.

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union.