Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

12. sastanak Tehničkog odbora ( TC – Technical Committee ) projekta BBio – Održivi

razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i uspostavu gen-centara u
Buhovu i na Biokovu održan je u petak, 21. studenog 2014. u Omladinskom domu u Baškoj Vodi.

Teme sastanka:
1. Ugovaranje zajedničkog stručnjaka za izradu kataloga proizvođača autohtonih proizvoda (otvaranje nove stavke u proračunu  MG -ŽZH)
2. Izrada zajedničkog volonterskog programa, suradnja s Udrugom Sunce
3. Suradnja s Turističkim zajednicama (promotivna videa, katalog proizvođača, program posjeta Biokova i Buhova i sl). Dogovor oko zajedničkos sastanka s TZ-ima.
4. Baza podataka uzgajivača iz ŽZH
5. Centar u Buhovu – napredak
6. Edukativno-informacijski centar na Biokovu, edukativna staza – napredak
7. Studija travnjaka – napredak
8. Koncesije u PP Biokovu – napredak

 

U drugoj godini provedbe projekta planirana je izrada kataloga autohtonih proizvoda Dalmacije i Hercegovine (2 odvojena kataloga) za koje partneri imaju predviđene stavke dizajna, pripreme za tisak i tiska.

Koordinator projekta iz partnerske institucije JU ''Park prirode Biokovo'', Ana Glučina obavijestila je prisutne da je stupila u kontakt s gospođom Duškom Milinković iz Udruge Sunce koja je zadužena za projekt ''Volonterski programi u Parkovima Hrvatske'' kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u okviru NIP projekta. Naime, tijekom pripremne faze NIP projekta utvrđen je veliki potencijal za razvoj volontiranja u zaštićenim područjima, a kroz koji bi se omogućilo sustavno uključivanje zainteresiranih grupa i pojedinaca u aktivnosti koje javne ustanove provode u zaštićenim područjima te na taj način osigurala bolja promocija parkova, veća podrška javnosti radu javnih ustanova, a u konačnici i doprinijelo ostvarivanju ciljeva i svrhe zaštićenih područja. S obzirom da se navedeno preklapa s ciljevima projekte aktivnosti u okviru BBio projekta ''Uspostava zajedničkog volonterskog programa'', od strane Javne ustanove ''Park prirode Biokovo'' je Udruzi Sunce poslan popunjeni formular s opisom posla volontere koji bi prema inicijalnim planovima prilikom uspostave projektnih aktivnosti BBio projekta trebao za vrijeme sezone voditi brigu o autohtonim pasminama u novoizgrađenoj štali za smještaj autohtonih pasmina te educirati posjetitelje o važnosti i tradiciji autohtonih pasmina prilikom posjeta štale te kružne poučne staze Sridivice koja se planira izraditi kroz projekt BBio. Isti formular će popuniti i Udruga za očuvanje izvornih pasmina domačih životinja sa svojim prijedlogom volontiranja koji će oba poslužiti za izradu prijedloga zajedničkog programa volontiranja koji je naveden kao output projekta BBio te indikator na nivou programa IPA Cro-BiH.

Voditeljica projekta navela da je će se termin sastanka na temu promocije i distribucije videa, kataloga proizvođača i uspostava programa posjeta Biokova i Buhova dogovoriti naknadno početkom 2015. godine.
Za potrebe projekta će Ministarstvo izraditi preeliminarni popis uzgajivača autohtonih pasmina koji će poslužiti kao temelj prilikom uspostave sustava selekcije.

Temeljem sklopljenog ugovora BBio/SER/006-2013 sa Šumarskim fakultetom iz Zagreba isti je obavio 15 terenskih izlazaka na odabrane lokalitet na prostoru Parka prirode Biokovo te ispostavio obvezno izvješće nakon tri mjeseca provedbe projekta koji obuhvaća izrađen pilot projekt restauracije pašnjaka Sridivice i izvješće o napretku studije, obvezno izvješće nakon šest mjeseci provedbe projekta koji uključuje detaljno izvješće o napretku studije te mjesečna izvješća s kratkim opisom napretka. Finalni izvještaj nakon 12 mjeseci implementacije uključivati će sve outpute projekta: finaliziranu studiju i izvješće o monitoringu Sridivica. JU PP Biokovo trenutačno pregledava Pilot projekt restauracije pašnjaka Sridivice koji bi uskoro trebao biti usvojen kao podloga za radove restauracije pašnjaka Sridivica, uređenja poučne staze te postavljanja električnog pastira. Predmetni pilot projekt će poslužiti i za monitoring stanja pašnjaka po raspisivanju koncesije i dovođenja stoke na pašnjak.

Nositelj projekta, JU RERA S.D. i  Ministarstvo gospodarstva ŽZH su se dogovorili da početkom prosinca održe sastanak u Splitu na kojem će definirati daljnje korake.

Poslije sastanka održana je Radionica za uzgajivače autohtonih pasmina i proizvođače u okviru projekta „Održivi razvoj pograničnih regija kroz očuvanje autohtonih pasmina i otvaranje genskih centara u Buhovu i Biokovu – BBio projekt“.

Predavanje je održao Prof.dr.sc. Ante Ivanković i doc.dr.sc. Jelena Ramljak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu a tema koja će biti obrađena je „Označavanje proizvoda autohtonih pasmina (eko, oznaka izvornosti i sl.)“. U današnjem vremenu, industrijska proizvodnja s prehrambenim proizvodima velikih serija nastoji dominirati tržištem. Takvi proizvodi popraćeni su aktivnim i konstantnim marketingom, proizvodi su šire dostupni tržištu, a sam tehnološki proces proizvodnje poštuje sve zakonske norme. Lokalni, autohtoni ili ekološki proizvodi su uglavnom proizvodi u manjim količinama, dostupni na manjem tržištu i često nemaju jak marketinški pristup. Takvi proizvodi svoju konkurentnost trebaju tražiti kroz svoju prepoznatljivost, označavanje oznakama specifične kvalitete, usmjeravajući se na specifične skupine potrošača. Temeljno je pitanje, na koji način treba označavati proizvode te na koji način povezivati samu proizvodnju s tržištem o čemu su sudionici imali prilike čuti tijekom predavanja.

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union