Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

Petak 21. Ožujka 2014. – Prije početka radionice održan je inicijalni sastanak „Udruge uzgajivača Primorsko-dinarskog magarca“. Na sastanku je prisustvovalo desetak uzgajivača s područja Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, kao i 2 uzgajivača s područja BiH. Teme radionice su bile „Tehnologija proizvodnje, skladištenja i marketinga mlijeka od magarca“ i „Praktično iskustvo u proizvodnji i stvaranje dodane vrijednosti u proizvodnji mlijeka od kopitara“. Prvo predavanje su održali Prof.dr.sc. Ante Ivanković i doc.dr.sc. Jelena Ramljak s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.  

Uzgojni program je predstavio Prof.de.sc. Ante Ivanković s Agronomskog fakulteta u Zagrebu i predložio da se u izradu Uzgojnog programa uključe i uzgajivači iz BiH te da tako program dobije regionalnu dimenziju. A nakon pauze predavanje je nastavio doc.dr.sc. Klemen Potočnik koji je održao prezentaciju uz brojne primjere iz prakse što je izazvalo veliko zanimanje uzgajivača, brojna pitanja i komentare te se radionica odužila i izvan predviđenog vremena, trajala je do 16:30 h.

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union.