Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

U Posušju, dana 13. ožujka 2014. godine u prostorijama Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke u Posušju, potpisan je Ugovor o izvođenju građevinskih radova – višenamjenska dvorana Buhovo (edukativni centar), u sklopu CBC programa, projekta

''Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i otvaranje genskih centara u Buhovu i Biokovu-BBio'' koji je u tijeku realizacije i kojim će u našu Županiju biti investirano 194.868,31 KM (građevinskih radova), koji financira Europska unija, a ukupna vrijednost ovog projekta do završetka i opremanja je preko 340.000,00 KM.

Ugovor je potpisan sa najpovoljnijim ponuđačem ''Mrvelji d.o.o.'' Posušje a rok izvedbe radova je 12 mjeseci.

U ime ''Mrvelji d.o.o.'' ugovor je potpisao direktor poduzeća, g. Stipan Mrvelj a u ime Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke, ministar g. Ivica Ćorić.
Nadzor nad izvođenjem ovih radova dodijeljen je dipl. ing. Jozo Leko iz firme ''Gradstil d.o.o.'' Grude.
Ovaj projekt koji financira Europska unija je iznimno bitan za očuvanje genoma autohtonih hercegovačkih pasmina i očuvanje agro-biološke raznolikosti pograničnih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine te će se u sklopu BBio projekta uspostaviti edukacijsko-informativni centar u Biokovu kao i edukativna višenamjenska dvorana u Centru za očuvanje genoma izvornih pasmina domaćih životinja i obrazovanje Buhovo.
Ministar Ćorić napomenuo je da je ovaj projekt od iznimne važnosti za Županiju Zapadnohercegovačku budući da je prvi projekt koji provodi Ministarstvo gospodarstva ŽZH u suradnji s Republikom Hrvatskom i Europskom unijom, implementacijom ovoga projekta pokreću se i nove investicije u građevinskom sektoru naše županije, podsjećajući da je upravo ovaj sektor bio najviše pogođen recesijom koja je zahvatila našu zemlju ali i zemlje u okruženju prije 4-5 godina.
Također, ministar je naglasio da su u ŽZH odobrena još 4 projekta od strane EU u prekograničnoj suradnji sa Republikom Hrvatskom te da je operativni dio već otpočeo a realizacija sredstava se očekuje kroz neka dva do tri mjeseca.
Izražavajući nadu u uspješnu provedbu ovog prvog projekta ministar Ćorić rekao je da se ŽZH otvaraju vrata za dodatno privlačenje sredstava iz raznih Europskih fondova.

Ovaj projekt financira Europska Unija./ This project is funded by the European Union.