Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

U Posušju je, 03.07.2013. godine, održana deseta i ujedno svečana sjednica Županijskog odbora za razvitak povodom završetka izrade nacrta Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Članovi Županijskog odbora za razvitak završili su konačan pregled nacrta Strategije razvitka ŽZH, te dogovorili nastavak aktivnosti vezanih uz implementaciju Strategije.
Ministar gospodarstva ŽZH gosp. Ivica Ćorić i gđa. Marina Dimova, predstavnica UNDP-a BiH, dodijelili su zahvalnice članovima ŽOR-a i zahvalili im za predanost i uloženi trud koji je rezultirao izradom ovako važnog dokumenta za Županiju. Ministar je također zahvalio i predstavnicima UNDP-a i Švicarskoj razvojnoj agenciji – SDC na svesrdnoj pomoći i suradnji kao i tvrtki OIKOS na čelu sa direktorom gosp. Jurijem Kobalom sa suradnicima na izuzetno kvalitetno pruženoj konzultantskoj usluzi.

Jako je važno naglasiti da je Zapadnohercegovčka županija prva županija u FBiH koja je izradila Strategiju po jedinstvenoj Metodologiji koja je urađena u suradnji sa UNDP-om BiH i Švicarskom razvojnom agencijom – SDC koristeći participatorni pristup radu.
Županija je konačno dobila dokument koji će joj služiti kao alat za apliciranje na razne razvojne projekte, što će u konačnici rezultirati privlačenjem raznih financijskih sredstava, učiniti Županiju konkuretnijom i dovesti do povećanja radnih mjesta.