Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

U Posušju je 12., 13., 14. i 15. veljače, 2013. godine održana peta Sjednica Županijskog odbora za razvitak za izradu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Županijski odbor za razvitak je ponovno pregledao analizu stanja županije i na toj osnovi pokušao definirati prednosti i slabosti Zapadnohercegovačke županije. Kroz jasno i realno prepoznavanje slabosti županije, lakše će se orijentirati na prilike i izazove, kako bi u budućnosti županija ostala jedna od najrazvijenijih u Bosni i Hercegovini a pored toga postala i jedna od najkonkurentnijih u Istočno-Južnoj Europi.

Zajedno s ministarstvom financija i njegovim ministrom gospodinom Radoslavom Luburićem, OIKOS, predstavnici Ministarstva gospodarstva i Herag-a pregledali su razvojne potencijale županije i zajedno ih procijenili. Smatraju da Strategija mora biti realna a ipak gledati naprijed i otkrivati mogućnosti za pridobivanje Europskih pa i drugih sredstava za razvoj.
Županijski odbor za razvitak je pokrenuo i definiranje strateških pravaca razvoja županije, koji će služiti boljem definiranju prilika i prepoznavanju tržišta na kojima županija mora djelovati kako bi se i dalje razvijala. Sužavanje strateških pravaca na dva ili najviše tri je zadnja praksa u svim zemljama Europske unije, koja je potaknuta s manjkom sredstava pa i sa potrebom koncentracije razvojnih sredstava kako bi se postigli bolji rezultati. Takav pravac bira i  Zapadnohercegovačka županija.  Kako bi te strateške pravce bolje odredili županijski odbor za razvitak priprema širu javnu raspravu koja će biti pokrenuta početkom sljedećeg mjeseca, a omogućiti će svim razvojnim partnerima (udruženja, poduzeća, javne ustanove, općine i drugi) da se uključe i pokažu svoja razmišljanja i prijedloge za postizanje razvojnih ciljeva.