Ministarstvo Gospodarstva

Županije Zapadnohercegovačke

U Posušju je 16., 17. i 18. siječnja, 2013. godine održana četvrta Sjednica Županijskog odbora za razvitak za izradu Strategije razvitka Županije Zapadnohercegovačke.

Kako bi došli do realne slike o stanju u našoj županiji i kako bi postavili jasne pravce razvoja naše županije, Županijski odbor za razvitak  je pokrenuo analizu stanja naše županije. Analiza će nas usporediti sa drugim regijama u okruženju i pokazati koje su naše prilike razvoja kako bi na toj osnovi kasnije mogli bolje odrediti svoje pravce razvoja i ciljeve koje ćemo pratiti u sljedećim godinama.
Sve zainteresirane ćemo u narednim mjesecima pozvati da aktivno sudjeluju u procesu preispitivanja analiza stanja kao i ciljeva i mjera razvoja. Strategija razvitka naime želi u proces uključiti sve ljude dobre volje i motivirati za provedbu projekata i aktivnosti koje će nam omogućiti da stvaramo bolje uvjete za život u našoj županiji.

U izradu Županijske strategije razvitka su pored svih ministarstava Vlade Zapadnohercegovačke županije uključene i četiri općine, privatni sektor i udruge, dok u kratkom roku očekujemo otvaranje procesa pripreme strategije i formiranje Partnerske grupe za razvitak.